0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار حکم پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World TT-CUP
Ilya Semenyuk
۳
۲
Roman Rybachuk
Finished
۰۵:۲۵
Sergii Lugovskyi
۳
۱
Serhii Berezynskyi
Finished
۰۴:۵۵
Sergii Lugovskyi
۳
۱
Roman Rybachuk
Finished
۰۴:۲۵
Roman Rybachuk
۰
۳
Serhii Berezynskyi
Finished
۰۰:۲۵
Sergii Lugovskyi
۱
۳
Roman Rybachuk
Finished
۰۰:۵۵
Ilya Semenyuk
۱
۳
Serhii Berezynskyi
Finished
۰۱:۲۵
Ilya Semenyuk
۳
۰
Sergii Lugovskyi
Finished
۰۲:۵۵
Serhii Berezynskyi
۱
۳
Roman Rybachuk
Finished
۰۳:۲۵
Ilya Semenyuk
۰
۳
Serhii Berezynskyi
Finished
۰۳:۵۵
Francisco Molina
۳
۲
Guillermo Sanchez
Finished
۰۰:۱۰
Denis Benes
۳
۰
Tomas Vorisek
Finished
۰۰:۲۰
Martin Stusek
۳
۱
Krystof Prida
Finished
۰۰:۵۰
Denis Benes
۱
۳
Martin Stusek
Finished
۰۱:۲۰
Ilya Semenyuk
۱
۳
Roman Rybachuk
Finished
۰۱:۵۵
Martin Stusek
۱
۳
Denis Benes
Finished
۰۲:۲۰
Sergii Lugovskyi
۳
۱
Serhii Berezynskyi
Finished
۰۲:۲۵
Miller Montealegre
۳
۲
Marcin Motyka
Finished
۰۳:۰۰
Sergii Lugovskyi
۳
۱
Ilya Semenyuk
Finished
۰۵:۵۵
  Czech Republic Pro League
Patrik Marsalek
۳
۲
Roman Hudeczek
Finished
۰۲:۰۰
Jan Varcl Jr.
۲
۳
Ondrej Kucirek
Finished
۰۰:۰۰
Ondrej Kucirek
۳
۱
Daniel Tuma
Finished
۰۰:۳۰
Patrik Marsalek
۳
۲
Roman Hudeczek
Finished
۰۰:۳۰
Marcel Pikous
۳
۰
Radim Pavelka
Finished
۰۰:۳۰
Rotislav Hasmanda
۲
۳
Jan Varcl Jr.
Finished
۰۱:۰۰
Jiri Svec
۱
۳
Havel Ladislav
Finished
۰۳:۰۰
Pavel Vilhelm
۰
۳
Jan Varcl Senior
Finished
۰۳:۰۰
Ludek Madle
۳
۲
Vaclav Hruska Sr
Finished
۰۳:۳۰
Vaclav Hruska Sr
۰
۳
Havel Ladislav
Finished
۰۴:۳۰
Jan Varcl Senior
۱
۳
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۰۵:۳۰
Pavel Vilhelm
۰
۳
Pavel Kulhanek
Finished
۰۶:۰۰
Havel Ladislav
۰
۱
Ludek Madle
inprogress
۰۶:۳۰
Oldrich Stehlik
۲
۳
Adam Sivera
Finished
۰۰:۰۰
Petr Korp Sr.
۳
۱
Marcel Pikous
Finished
۰۰:۰۰
Kamil Przeczek
۰
۳
Patrik Marsalek
Finished
۰۰:۰۰
Adam Sivera
۳
۰
Martin Kucera
Finished
۰۰:۳۰
Marek Holub
۳
۰
Kamil Przeczek
Finished
۰۱:۰۰
Martin Mastera
۰
۳
Oldrich Stehlik
Finished
۰۱:۰۰
Jaroslav Prokupek
۰
۳
Petr Korp Sr.
Finished
۰۱:۰۰
Daniel Tuma
۳
۱
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۱:۳۰
Radim Pavelka
۰
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۱:۳۰
Martin Mastera
۱
۳
Martin Kucera
Finished
۰۱:۳۰
Marek Holub
۳
۲
Kamil Przeczek
Finished
۰۱:۳۰
Ondrej Kucirek
۳
۱
Jan Varcl Jr.
Finished
۰۲:۰۰
Petr Korp Sr.
۳
۲
Marcel Pikous
Finished
۰۲:۰۰
Oldrich Stehlik
۰
۳
Adam Sivera
Finished
۰۲:۰۰
Plachy Jiri
۱
۳
Ludek Madle
Finished
۰۲:۳۰
Jaroslav Strnad 1964
۳
۲
David Vrabec
Finished
۰۲:۳۰
David Vrabec
۳
۰
Pavel Kulhanek
Finished
۰۳:۳۰
Jaroslav Strnad 1964
۲
۳
Pavel Vilhelm
Finished
۰۴:۰۰
Plachy Jiri
۳
۰
Jiri Svec
Finished
۰۴:۰۰
Pavel Kulhanek
۳
۱
Jan Varcl Senior
Finished
۰۴:۳۰
David Vrabec
۳
۱
Pavel Vilhelm
Finished
۰۵:۰۰
Ludek Madle
۳
۲
Jiri Svec
Finished
۰۵:۰۰
Havel Ladislav
۱
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۵:۳۰
Jiri Svec
۳
۰
Vaclav Hruska Sr
Finished
۰۶:۰۰
Jan Varcl Senior
۰
۱
David Vrabec
inprogress
۰۶:۳۰
  Belarus Liga Pro
Gerbert Piantkovskii
۲
۳
Aleksandr Dekhtiarenko
Finished
۰۰:۰۰
  Ukraine Ukraine Win Cup
Marchenko Sergey
۳
۱
Viktor Sharpay
Finished
۰۰:۰۰
Marchenko Sergey
۳
۱
Vladimir Boycuk
Finished
۰۱:۳۰
Vladimir Boycuk
۳
۱
Viktor Sharpay
Finished
۰۲:۰۰
Vitaliy Solovey
۳
۱
Mykhaylo Myronchenko
Finished
۰۴:۰۰
  Europe TT Elite Series
Jakub Stecyszyn
۳
۰
Adrian Spychala
Finished
۰۰:۰۰
Kleszcz Krzesimir
۲
۳
Mateusz Kalinowski
Finished
۰۰:۴۵
Bartosz Czerwinski
۳
۰
Adam Dudzicz
Finished
۰۱:۰۰
Mateusz Burkacki
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۱:۱۵
Petas Kacper
۳
۲
Blazej Cioch
Finished
۰۲:۰۰
Michal Minda
۳
۱
Mateusz Burkacki
Finished
۰۲:۱۵
Igor Misztal
۱
۳
Szymon Marciniak
Finished
۰۲:۳۵
Mikolaj Szalinski
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۳:۰۰
Petas Kacper
۲
۳
Igor Misztal
Finished
۰۳:۳۰
Michal Minda
۲
۳
Kleszcz Krzesimir
Finished
۰۳:۴۵
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Blazej Cioch
Finished
۰۴:۰۰
Szymon Radlo
۳
۰
Mateusz Kalinowski
Finished
۰۴:۱۵
Mikolaj Szalinski
۰
۳
Szymon Marciniak
Finished
۰۴:۳۰
Igor Misztal
۳
۱
Blazej Cioch
Finished
۰۵:۰۰
Mateusz Burkacki
۲
۳
Mateusz Kalinowski
Finished
۰۵:۱۵
Petas Kacper
۲
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۵:۳۰
Michal Minda
۳
۲
Szymon Radlo
Finished
۰۵:۴۵
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Szymon Marciniak
Finished
۰۶:۰۰
  Russia Liga Pro
Anatoly Ilin
۳
۱
Viktor Kalachev
Finished
۰۱:۰۰
Ivan Pandur
۳
۲
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۱:۱۵
Nikolay Zhurba
۰
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۱:۱۵
Tyinchtyik Turabekov
۳
۲
Dmitry Ignatiev
Finished
۰۱:۴۵
Yuriy Lbov
۰
۳
Aleksey Zirin
Finished
۰۱:۴۵
Viktor Kalachev
۳
۰
Roman Zelenskii
Finished
۰۲:۰۰
Vasiliy Rudenko
۰
۳
Vladimir Staroverov
Finished
۰۲:۱۵
Lopatin Sergey
۳
۲
Andrey Pravdnov
Finished
۰۲:۱۵
Anatoly Ilin
۱
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۲:۳۰
Nikolay Zhurba
۱
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۲:۴۵
Ivan Pandur
۳
۰
Yuriy Lbov
Finished
۰۲:۴۵
Andrey Pravdnov
۳
۰
Dmitry Ignatiev
Finished
۰۳:۱۵
Vladimir Staroverov
۲
۳
Aleksey Zirin
Finished
۰۳:۱۵
Viktor Kalachev
۳
۱
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۳:۳۰
Vasiliy Rudenko
۱
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۳:۴۵
Lopatin Sergey
۲
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۳:۴۵
Dmitry Ignatiev
۲
۳
Nikolay Zhurba
Finished
۰۴:۱۵
Aleksey Zirin
۳
۱
Ivan Pandur
Finished
۰۴:۱۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۱
Roman Zelenskii
Finished
۰۴:۳۰
Yuriy Lbov
۳
۲
Vladimir Staroverov
Finished
۰۴:۴۵
Tyinchtyik Turabekov
۳
۲
Andrey Pravdnov
Finished
۰۴:۴۵
Dmitry Ignatiev
۱
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۵:۱۵
Aleksey Zirin
۲
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۵:۱۵
Roman Zelenskii
۲
۳
Anatoly Ilin
Finished
۰۵:۳۰
Vladimir Staroverov
۳
۱
Ivan Pandur
Finished
۰۵:۴۵
Andrey Pravdnov
۲
۳
Nikolay Zhurba
Finished
۰۵:۴۵
  Armenia Armenia ITT CUP
Ararat Smoyan
۱
۳
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۲:۱۰
Gevorg Baghdasaryan
۳
۱
Davit Mirzoyan
Finished
۰۲:۵۰
Mkrdij Sounboulian
۳
۱
Davit Mirzoyan
Finished
۰۳:۳۰
Davit Mirzoyan
۰
۳
Ararat Smoyan
Finished
۰۴:۵۰
Mkrdij Sounboulian
۳
۰
Ararat Smoyan
Finished
۰۶:۱۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید